Hvad er Marte Meo?

Marte Meo er latin og betyder ‘ved egen kraft’.

Marte Meo er en mestringsmetode, der ved hjælp af videooptagelser og samspilsanalyse fremmer og støtter kontakt og samspil mellem alle mennesker.

Metoden har fokus på samspillets udviklingsstøttende kvaliteter og tager udgangspunkt i de ressourcer, der allerede er til stede i samspillet. Grundlaget for metoden er et anerkendende menneskesyn.

Metoden består af to dele. Nemlig en analysedel, hvor Marte Meo terapeuten analyserer det filmede samspil. Derefter følger en interventionsdel, hvor udvalgte dele vises til den, der har bedt om hjælp.

Et forløb vil typisk se se sådan her ud:

  • Marte Meo terapeuten optager samspillet i dagligdags situationer i i hjem og institution.
  • Terapeuten analyserer sine optagelser og giver derefter en tilbagemelding med fokus på de ressourcer, der allerede er i samspillet.
  • Den voksne får på den måde målrettede handlemuligheder, som han eller hun allerede allerede mestrer og som viser vej til en udvikling.

I analysen fokuserer terapeuten på:

  • Hvad kan barnet allerede? Og hvad viser optagelsen, at barnet har brug for at lære?
  • Hvad gør den voksne allerede, som er støttende for barnets udvikling?
  • Hvad har den voksne brug for at få af informationer for at hjælpe barnet?

Metoden kan anvendes som praktisk pædagogisk redskab i både det forebyggende arbejde, i den tidlige indsats og på det behandlende plan, hvor ønsket er at arbejde ressourceorienteret.