Grundkursus i Marte Meo

Med et grundkursus får du indblik i de grundlæggende principper i Marte Meo-metoden og lærer at bruge metoden i dit arbejde samt træning i at analysere samspil udfra et ressourcesyn, der fremmer udviklingsstøttende kommunikation.

Grundkurset henvender sig til alle, der arbejder med børn og voksnes samspil – uanset uddannelse.

Indhold

Du lærer at finde de ressourcer, der er til stede i et samspil mellem mennesker og bruge ressourcerne til at fremme en udviklingsstøttende kommunikation.

Ved hjælp af analysen af samspillet, vil du lære at give konkret vejledning i forhold til barnets udviklingspotentialer. Samtidig vil du kunne bruge læringen til at blive opmærksom på mikrosamspil mellem mennesker og i at se både børns og voksnes udviklingspotentialer i det daglige samspil.

Undervisning

Kurset løber over fire-fem måneder med fem undervisningsdage.

På den første undervisningsdag vil du blive præsenteret for de grundlæggende elementer i Marte Meo-metoden.

Derefter koncentrerer undervisningen sig om at analysere dine og de øvrige deltageres egne filmoptagelser fra jeres daglige arbejde. På den måde bliver i trænet i at se og anvende udviklingsstøttende elementer.

Praktiske oplysninger
  • Kursisterne skal medbringe egne filmklip fra hverdagspraksis.
  • Holdstørrelsen er på otte til ti deltagere.
  • Kurset koster 5.000 kroner pr. deltager.

Det er muligt at aftale et grundkursus specifikt  til jeres institution. Pris og vilkår aftales ved henvendelse.

Kontakt Marte Meo lic supervisor Mette Filskov for at høre, hvornår hun tilbyder uddannelsen næste gang.